Bookning af mødelokaler

Det er muligt for patient- og pårørende foreninger at booke mødelokaler i sundhedshuset.

Såfremt du fremover ønsker at booke et mødelokale i sundhedshuset, der er sundhedsrelaterede og i overensstemmelse med sundhedshusets formål, skal du tage kontakt til Informationen i Helsingør Sundhedshus, ved at sende en mail til: HS-Informationen@helsingor.dk


Du skal oplyse:

  • Foreningens navn, CVR og formål med mødet
  • Navn, telefon og mail på kontaktperson
  • Dato og tidspunkt for mødet (møderækken)
  • Antal deltagere (Informationen finder mødelokale i egnet størrelse)
  • Ønsker til forplejning, hvis der skal leveres fra kantinen. Se priser nedenfor.

Der kan i første omgang bookes mødelokaler fra 1. marts – 1. juli. Herefter vil vi evaluere forløbet og behovet og lukke op for yderligere bookning.

Hoveddøren i Helsingør Sundhedshus er åben fra 7.00-21.00 og det er ikke nødvendigt at have adgangsbrik til hverken huset eller mødelokalet. Der er en vagtrundering kl. 21, når dørene låses.

Der må gerne flyttes rundt på stole og borde, blot det stilles på plads, når lokalet forlades. 

Borde skal ryddes og tørres af, affald smides i affaldsspande (sortering). Der må ikke efterlades snavsede kopper eller service på køkkenborde eller i vasken. 

Undervisningskøkkenet

Det vil i en forsøgsperiode være muligt at låne undervisningskøkkenet, hvor der er borde og stole til op til 20 personer. Her er også muligt at selv lave kaffe og the. Køkkenet skal ligeledes forlades ryddes, rengøres og service skal vaskes af.

 

Samtalerum


Ud over mødelokaler er det muligt at booke de to samtalerum bag Infoteket, hvis det sker i forbindelse med en aktivitet i Infoteket, som foreningen står for.

 

Forplejning

Det er muligt at købe kaffe, the mv. i automat i tekøkken, der er tilknyttet mødelokaler (det der pt. er vandskadet). Hvis tekøkkenet benyttes, skal det ryddes og rengøres og evt. brugt service skal dette vaskes af og sættes på plads efter mødet. Der er ikke kaffemaskine, hvor man selv kan brygge kaffe.