Visionen for Helsingør Sundhedshus

Helsingørs kommende sundhedshus bliver en hjørnesten i det nære sundhedsvæsen, der skal styrke sundhed, trivsel og livskvalitet.

Det nye sundhedshus skal understøtte mere sammenhængende, fleksible og effektive sundhedstilbud, træning, rehabiliterings- og plejeforløb. Med både kommunale, regionale og private sundhedstilbud i det nye sundhedshus får borgerne én indgang med flere muligheder og mere sammenhæng.

Det er visionen, at Helsingør Sundhedshus skal:

  • Skabe mere nærhed og sammenhæng for borgere, der rammes af sygdom.
  • Styrke samarbejdet på tværs af kommune, praktiserende læger og hospital.
  • Sikre bedre udnyttelse af ressourcerne.
Luk alle
Åben alle

Fem bærende principper for Helsingør Sundhedshus kendetegner samarbejdet mellem borgere, frivillige og personale i huset:

  • En indgang – flere muligheder – mere sammenhæng.
  • 360 grader sundhed – et helhedsorienteret syn på det enkelte menneske.
  • Så langt som muligt selv – en tro på at alle vil klare sig selv længst muligt.
  • Sammen finder vi meningsfulde løsninger – borgerne er altid en aktiv del af løsninger og tilbud.
  • Ny indsigt giver forandring – i Sundhedshuset lærer borgere og personale af hinanden.

Helsingør Sundhedshus understøtter også nye netværk og aktiviteter fra frivillige foreninger og civilsamfund. Aftenskoler, patientforeninger, idrætsforeninger og andre frivillige er derfor en naturlig del af sundhedshuset. 

Visionen for Helsingør Sundhedshus