Den nære sundhedsindsats

I Sundhedshuset i Helsingør har vi samlet en lang række undersøgelser og behandlinger samt træning, rådgivning og vejledning for børn, unge og voksne.
Sundhedshuset har også borgerstuer, der skal bruges til aflastning for de patienter, som er udskrevet fra et hospitalsforløb, men endnu ikke er helt klar til at komme hjem.

Sundhedshuset skal understøtte sammenhængende, fleksible og effektive patient- og borgerforløb.
Det nye sundhedshus er på 19.100 kvadratmeter og et betragteligt udendørsareal, som også bruges til forskellige former for genoptræning.


En del af sundhedsvæsenet

Sundhedshuset er den daglige arbejdsplads for både kommunale, regionale og private sundhedsaktører. I huset arbejder ca. 250 mennesker, og det rummer en bred vifte af kommunale sundhedstilbud, private konsultationer og en række ambulante klinikker for Region Hovedstaden.

Det nye sundhedshus ligger tæt ved offentlig transport og er let tilgængeligt i hverdagen.