Praktiske oplysninger om Sundhedshuset

Her kan du læse alt om Informationen, mødelokaler, affald, parkering mm.

Luk alle
Åben alle

Hovedindgangen er åben fra kl. 8.00-21.00 alle ugens dage.

Der er personaleindgang på bygningens modsatte side af hovedindgangen. Her skal der anvendes en adgangsbrik.

Der udleveres adgangsbrikker (digitale nøgler) til de konkrete lejemål efter behov.

Lejerne har derefter ansvar for disse kun udleveres til relevante medarbejdere.

Det er medarbejdere i Informationen, som står for oprettelse af adgangsbrikker, og hvis en lejer mister en af de udleverede brikker, skal det straks meddeles her.

Alt affald skal afleveres i den fælles affaldsgård ved indkørslen til varemodtagelsen.

Der skal anvendes adgangsbrik til affaldsgården.

Husk at sortere i følgende faktioner:

 • Madaffald
 • Papir
 • Fortroligt papir
 • Pap
 • Plast
 • Glas
 • Metal
 • Restaffald.


Der kan også afleveres elektronik og batterier i affaldsgården.

Hele bygningen er sikret med brandalarmeringsanlæg, som ud over røg, reagerer på damp og støv. Det er ikke tilladt, at anvende åben ild i kommunale bygninger, herunder levende lys.

I tilfælde af evakuering af bygningen vil dette blive meddelt via tale/varslingsanlægget. Se yderligere om evakuering i Brand og Evakueringsinstruksen for bygningen. Instruksen bliver udleveret og hænger tilgængeligt flere steder i bygningen.

Flugtveje er angivet via lysskilte. Samlingsplads ved evakuering er på pladsen foran hovedindgangen til Helsingør Sundhedshus. Bygningen har overvågningskameraer placeret udvendigt på bygningen samt i foyeren.

Opsætning af inventar

 • Ved ophængning og montage af billeder, hylder og andet let inventar skal der anvendes montage-plugs i den rigtige størrelse og bæreevne.
 • Ved vægmontage af stort inventar skal dette fastgøres i den bagvedliggende konstruktion.
 • Ved installation af klinikudstyr, der kræver potentialudligning, skal dette udføres af autoriseret personale.

Hvis der opstår problemer i lejemålet, som udlejer er ansvarlig for, så kontakt Serviceteamet på telefon 49 28 45 03 eller send en mail til HS-Informationen@helsingor.dk

Hvis der opstår et akut behov for assistance uden for almindelig arbejdstid
så kontakt Kontrolcentralen på 49 28 41 12.

Informationen er bemandet kl. 8.00-16.00 alle ugens hverdage. Informationsmedarbejderne vil vejlede besøgende i Helsingør Sundhedshus til rette klinik.

Kontaktoplysninger
Tel. 49 28 32 00
mail: HS-Informationen@helsingor.dk

Lejere skal selv indgå aftale med internetudbyder. Helsingør Kommune har overordnet valgt TDC som leverandør til hele huset, men det er muligt at vælge en anden leverandør, såfremt lejerne ønsker det.

Der er trukket fiberforbindelse mellem lejerens krydsfelt og hovedfordelings krydsfelt. Ved bestilling skal angives lejerens adresse. Hele bygningen er etableret med godt mobilsignal.

Der er i alt 12 mødelokaler, fra 4-40 mødedeltagere, tilgængelige i huset. Alle møderum har en elektronisk skærm, hvor man kan tilslutte egen pc til brug for præsentationer. Nogle lokaler har AV-udstyr til virtuelle møder.
Kantinen kan bookes til store forsamlinger. Her er der en stor LED skærm
samt lydudstyr.

Mødelokalerne reserveres via Informationen.

Der er muligt at bestille forplejning til møder via kantinen. Det er også muligt at købe kaffe og te i automaterne i selvbetjeningskøkkenerne ved mødelokalerne. Selvbetjeningen består i, at man skal rydde op efter sig, og at brugt service skal sættes i opvaskemaskinen.

Der er gode parkeringsforhold til Helsingør Sundhedshus. På parkeringspladserne nord for bygningen er der 2 og 24 timers begrænsning. Her er der også 18 offentligt tilgængelige ladestandere til el-biler.

Ved Prøvestenscenteret er der parkeringsmulighed med 3 og 12 timers begrænsning. Der er cykelparkering for ansatte ved personaleindgangen. Cykelparkering for besøgende er ved hovedindgangen.

Det er ikke tilladt at ryge i Helsingør Sundhedshus eller udendørs på matriklen. Det er heller ikke tilladt, at anvende e-cigaretter indendørs, da damp kan påvirke brandalarmeringsanlægget. 

Målet med wayfindingen i Sundhedshuset er at sikre, at brugere af huset kan finde vej på den enkleste og mest tilgængelige måde, således at flest mulige selvhjulpne brugere forbliver selvhjulpne, og ikke-selvhjulpne brugere
understøttes bedst muligt, så ingen føler sig fortabt eller kommer for sent til en aftale.

Wayfindingen er ikke blot et skiltesystem, men indeholder pejlemærker, choosingpoints (markering der, hvor der er flere valgmuligheder), brug af verdenshjørner, udsyn, taktilitet (følbart), kunst, farver mm., der kan hjælpe brugeren - bevidst eller ubevidst - til at finde vej rundt i huset.